Local Papers

Niagara-Wheatfield Tribune - 4-18-19 - Run For Something Endorsement 

Niagara Gazette - 3-6-19 -Term Limits

Niagara Gazette - 1-2-19 : Campaign Launch